Mini Gastrik Bypass  Tarihçesi:

Mini gastrik bypass ameliyatı ilk kez 1997 yılında Dr Robert Ruthledge tarafından,  ateşli silahla yaralanma  hastasında uygulanmıştır. Mecburi sebebler yüzünden yapılan bu ameliyat  obezite cerrahisinde etkinliği zaman içinde kanıtlanmış ve halen dünyada en etkin obezite cerrahisi yöntemlerinde biri olmayı başarmıştır .Her gecen gün  giderek artan vaka serilerinin  uzun vadeli sonuçlarında mini gastrik bypassın sleeve gastrektomi ve Roux-en-Y ameliyatlarına nazaran birçok yönden güvenlik, tekrar kilo almama , daha az malnutrisyon ve damping sendromu ve revizyon kolaylığı açısından üstünlüğü göstermiştir.

Mini gastrik bypassı IFSO 2018 yılında ana ameliyat teknikleri arasında kabul ettiğini bildirmiştir bilimsel etkinliği ve başarısı tüm otoritelerce kabul  edilmiştir

Mini Gastrik Bypass (Tek Anastomozlu Gastrik Bypass) Teknik Ayrıntılar 

Mini gastrik bypass  ameliyatında mide diseksiyonu incisuradan pylora 4 cm mesafeden başlar ve gövde ayrılan fundusa uzanan bir minik mide poşu yapılır, Treitz ligamentinden 150-200 cm mesafeden bir ince barsakla ile birleştirilir burda önemli olan mide poşunun uzun ve dar olması (kısıtlama etkisi için) lazımdır fundus kardia yani kaçakların en fazla olduğu bölgede 1-2 cm den  fazla yaklaşmaya gerek yoktur ameliyat bu yönüyle kaçak riski açısından çok tüp mide ameliyatına göre çok daha avantajlıdır ve yayınlarda kaçak oranı çok daha düşüktür. 

 Son yıllarda  dünyada mini gastrik bypass ameliyatı sayılarında belirgin bir artış görüldüğünü bildirilmektedir . Tüp mide ameliyatı kolay yapılması ve malabsorbsiyon sorunları olmaması sebebiyle halen en çok tercih edilen yöntem olmakla birlikte, tüm diğer yöntemler giderek azalmaktadır .

Sonuç olarak, mini gastrik bypass IFSO tarafından kabul edilen en etkin  obezite cerrahisi yöntemlerinden biridir. teknik olarak dikkat edilmesi gereken durumlar  

-Kalibrasyon tüpü çapı 34-40 mm arasında olmalıdır

-Mide-barsak anastomozu 45 mm olmalıdır.

-Büyük omentumun kesilmesi zorunda olunursa yapılmalıdır.

-Toplam barsak uzunluğunun ölçümü gerekli durumlarda yapılabilir

-Non-obez diyabetik hastalar için minimum BMI aralığı 25-30’dur.

-Ağır reflü semptomlu hastalarda  Roux-en-Y revizyonu düşünülmelidir.

Diyabet ve Diş Hekimliği | Dent Halikarnas

Mini Gastrik Bypass’ın En Büyük Üstünlükleri:

Mini gastrik by pass cerrahisi obezitenin ve yandaş hastalıkların çözümünde  minimal risk ve komplikasyon oranlarına sahip olup, kalıcı kilo kaybında başarısı yüksek , hayat kalitesini iyileştiren yöntemdir teknik olarak uygulanması kolaydır . Veriler  ilerleyen  yıllarda en çok uygulanan revizyon ameliyatı olacağını ön görüyor. Doğru teknikle yapıldığında MGB etkin ve güçlü bir ameliyattır

2016’da yapılan  metaanalliz yayında 2765 mini gastrik bypass vakasının sonuçlarına göre  sadece üç vakada safra reflüsü nedeniyle, beş vakada da aşırı kilo kaybı ve hipoproteinemi nedeniyle gastrik bypassa revizyon gerekmiştir. 4500 vakada protein malnutrisyonu nedeniyle ölüm görülmemiştir. Anemi ve marjinal ülser oranları normal bypasstan yüksek değildir. Safra reflüsü ve yeni gelişen reflü oranları tüp midenin altındadır. 

Mini Gastrik Bypass  Hasta Seçimi Nasıl Olmalıdır?

 -Yaş ve BMI: Genç ergenlerde (13 yaş) dahil olmak üzere  obezite cerrahisine uygun olan  tüm hastalar MGB  adayıdır.  

-Metabolik yandaş hastalıklar: İlerlemiş metabolik sendromu olan hastalar vücut kitle indeksine bakmaksızın Tip 2 diyabet hastaları için  mini gastrik bypass mükemmel bir seçenektir. Mini gastrik bypassın uzun dönemli iyileşme veya ilerlemiş hastalığı olanlarda düzelme sağlaması yönünden tüp mide  üzerinde olduğu kanıtlanmıştır.

-Reflü ve Hiatal Herni: Özofajiti olsun olmasın (non-displastik Barrett özofagus dahil), reflü hastalığı olan obez hastalar da  mini gastrik bypass yapılabilir

-Revizyon Cerrahisi: Mide bandı ve tüp mide gibi başarısız olmuş kısıtlayıcı ameliyatlardan sonra mini gastrik bypassın revizyonda mükemmel bir seçenek olduğu gösterilmiştir. veriler  tüp mide ameliyatının önümüzdeki on yıl içinde  mini gastrik bypassa revizyonuna dönüşümüne şahit olacağımızı gösteriyor . Mini gastrik bypass sleeve gastrektomiden sonra gelişen reflü vakalarında da bir ikinci seçenek olabilir.Mini gastrik bypass ın Reflü üzerindeki etkinliği Roux-en-Y ile benzerdir, ancak uzun vadeli ve kalıcı kilo kaybı konusunda daha etkindir.

 Mini gastrik bypass sonrası kilo kaybı en fazla ilk yılda olur ve fazla kilonun % 70-80 i verilir  Literatür bilgileri  8-10 yılda fazla kilo kaybı oranının % 75-70 düzeyinde kaldığını göstermektedir.

Bir çok yayın tüp mide ameliyatıyla kıyaslandığında mini gastrik bypassın üstünlüğünü göstermektedir  uzun vadede Roux-en-Y gastrik bypass ve sleeve gastrektomiden daha üstün olduğunu göstermiştir.

Mini gastrik bypassla Roux-en-Y gastrik bypass arasındaki karşılaştırmalı çalışmalar 5 ve 10 yıllık takiplerde mini gastrik bypassın üstünlüğünü ortaya koymuştur.

Kilo kaybı ve yandaş hastalıkların düzelmesi anlamında mini gastrik bypass , Roux-en-Y gastrik bypass ve sleeve gastrektomiden daha etkilidir. 

Metabolik Cerrahi nedir, nasıl uygulanır? Diyabet tedavisinde etkili midir?

Mini Gastrik Bypass Yandaş Hastalıklarda Başarı?

Mini gastrik bypass bir çok çalışmada yandaş hastalıklar üzerindeki başarısı kanıtlanmıştır ve bazı vakalarda diğer metodlara üstünlüğü de gösterilmiştir.

Mini gastrik bypassla tüp mide ameliyatını karşılaştırdığı çalışmalarda, Tip 2 diyabet,kilo kaybı  hipertansiyon ve uyku apnesinde düzelme açısından mini gastrik bypass çok daha üstündür.  Wang , Deluca,  Lee ve arkadaşlarının yaptığı geniş serili çalışmalarda  mini gastrik bypassla Roux-en-Y bypassı karşılaştırmış ve hem kilo kaybı, hem de Tip 2 diyabette düzelme açısından mini gastrik bypassın üstünlüğünü kanıtlamıştır. 

Dolayısıyla mini gastrik bypass obeziteyle ilişkili hastalıklarda gerek tüp mide, gerekse Roux-en-Y bypasstan daha iyi sonuçlar sağlamaktadır. 

Kimler Mini Gastrik Bypass Ameliyatı Olamaz?

obezite ameliyatları için de geçerli olan bazı kesin kontrendikasyonlar vardır:

-ameliiyata engel olabilecek düzeyde yüksek anestezi riski

-Gebelik

-metastatik  kanser

-Karaciğer sirozu Child C

-Aktif ilaç ,alkol , uyuşturucu bağımılığı

-Crohn hastalığı ve inflamatuar barsak hastalıkları.

-Kısa barsak (barsak uzunluğunun 350 cm’den kısa olmas)

Doğru şekilde uygulandığında mini gastrik bypass güvenli ve etkili bir prosedürdür, ancak tekniğin standardizasyonu zorunludur. Tekniğe sıkı sıkıya uyulduğunda olası komplikasyonlar yok denecek kadar azdır. 

MİNİ GASTRİK BYPASS OPERASYONU

Op. Dr. Gürhan Güngör

Genel Cerrahi Uzmanı

Birlikte Karar Verelim

Hangi tedavi yönteminin sizlere fayda sağlayacağına sizi değerlendirdikten sonra birlikte karar verelim.

pngres1 (1)

Bizi instagram'dan Takip Edin!

Kilonu Takip Et!

Genel Bilgi

Op.Dr. Gürhan Güngör Kliniği

Deneyimli ekibimiz ile sizlere Obezite Cerrahisi konusunda tam kapsamlı hizmet sunmaktayız.

  • Dünya Standartlarında
  • Cerrahi Teknik
  • 1. sınıf cerrahi malzeme
  • Diyetisyen Desteği
  • 7/24 Hasta Desteği
  • Profesyonel Takip

Uygulanan tedavi yöntemleri kişiden kişiye farklılık gösterebilmektedir. Bu yüzden her hasta ayrı ayrı özenle değerlendirilmeli, titizlikle takip edilmelidir.

Ekibimiz

OP.DR. GÜRHAN GÜNGÖR
İREM BAKIR - DİYETİSYEN
GÜNAY GÜNGÖR - KOORDİNATÖR
ÖZLEM BİLGİÇ - ASİSTAN